hits
counter

Guvernørbesøk

Guvernørbesøk av Rune Magnussen fra Nannestad Rotary klubb og AG for område A, Konrad Johan Bjoner fra Rakkestad Rotary klubb.

I god tradisjon innledet Presidenten guvernørens møte med et formøte hvor klubbens styre og komiteledere var representert. Presidenten hadde sørget for kaffe og rundstykker og ledet oss trygt gjennom formøtet. Komitelederne redegjorde for komiteenes hovedoppgaver hvor naturlig nok Rotary Foundation/Service & prosjekt-komiteen ble viet størst oppmerksomhet. For anledningen var Wenche stedfortreder for Øystein og redegjorde for klubbens prosjekter og samarbeidet med Greåker VGS. Guvernøren sa seg meget godt fornøyd med Wenches utredning og entusiasme for prosjektene. Det var helt tydelig at både den forestående kirkekonserten, stipend og språkkafe falt i god jord. For sin innsats ble hun behørig takket og Guvernøren overrakt en flytende gave som et synlig bevis på Wenches velvilje.

TRF og Guvernørens målsetting om 100 USD per medlem ble visualisert med kua som kunne melkes, men som ikke ble tatt fra oss.

Ungdomsutvekslingen ble også fremhevet som viktig for klubbens virke og at alder ikke er et hinder for å være vertsfamilie, men heller en glede for to parter.

Guvernøren snakket varmt for deltagelse på RLI (Rotary leadership institute) som avholder kurs over 3 lørdager for opplæring av nye medlemmer, men som også er en fin oppfriskning for gamle ringrever. Nytt program sendes klubbene over nyttår.

Møtet ble avsluttet med et enkelt måltid og sosialt samkvem. Vi takker Guvernør Rune og AG Konrad Johan for et innholdsrikt møte, og ikke minst vår egen president Tore som hadde tilrettelagt alt på beste måte.


(Tektsen er hentet fra et innlegg Rolf publiserte på klubbens Facebookside.)

 
Children's International School

4. november 2021

Children's International School

Vi går på skole

Bitcoin

11. september 2021

Bitcoin

Besøk av Fredrik Børge Hansen

Presidentskifte

27. august 2021

Presidentskifte

Björn Henry Hansson

16. februar 2021

Björn Henry Hansson

Presidentskifte og utdeling av PHF

18. juni 2020

Presidentskifte og utdeling av PHF

Covid-19 gjorde at enkelte grep måtte tas for å avholde presidentskiftet i år.

Juleklang 2019

3. desember 2019

Juleklang 2019

Festaften

7. november 2019

Festaften

God mat og utdeling av æresbevisninger m.m.

Presidentskifte 2019

7. august 2019

Presidentskifte 2019

Mona

Brit Halvorsen

23. desember 2018

Brit Halvorsen

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotell Sarpsborg
Adresse: Bjørnstadveien 20
Postnummer: 1712
Sted: Grålum
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Intet møte
8. des. 2021, 19.00 - 20.00

Ukens møte er erstattet av kirkekonserten med GVS ...

Spisemøte
15. des. 2021, 19.00 - 21.00

Presidenten inviterer alle med ledsager på kalv me ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...