hits
counter

Presidentskifte 2019

Teksten er hentet fra klubbens facebookside.  Her finner du også mer enn 60 bilder tatt denne kvelden

Tune Rotary klubb har fått sin første kvinnelige president, utnevnt 5 nye Paul Harris Fellow og 3 æresmedlemmer.
Tore Engebretsen avsluttet sitt presidentår, 19.06.2019, med å tildele 5 av klubbens medlemmer PHF (Paul Haris Fellow) æresbevisningen. De 5 medlemmene, Jon Harald Kristiansen, Øivind Bråthen (ikke tilstede), Thorer Ytterbøl (ikke tilstede), Karl Ivar Andersen og Lars Resberg, ble alle tildelt utmerkelsen for sitt lange medlemskap og virke i Tune Rotary Klubb. Samtlige av de 5 som ble tildelt PHF har avtjent sin tid som president og innehatt de aller fleste av klubbens tillitsverv. Under overrekkelsen fremhevet presidenten deres virke som eksemplarisk for alle nåværende og fremtidige Rotarianere. 
Deres innsats for Tune Rotary klubb er høyt verdsatt av oss alle, vi gratulerer så mye.

Neste post på programmet var overrekkelsen av æresmedlemskap til 3 av klubbens medlemmer, Bjørn Walter Evensen, Finn Herland og Bjørn Østgaard (ikke til stede). Æresmedlemskap er en nyetablert hedersbevisning i Tune Rotary Klubb. For å få tildelt denne æresbevisningen må vedkommende medlem ha passert 80 år og ha et aktivt medlemskap på minimum 30 år. Dette innfrir de 3 æresmedlemmene med god margin, Bjørn Walter med sine 85 år og 51 års medlemskap, Finn med 90 år og 43 års medlemskap, Bjørn med 88 år og 36 års medlemskap. Om ordtaket "æres den som æres bør" har noen mening så kommer det til sin rett her.

Høydepunktene sto i kø denne, 19. juni dagen i 2019. 
Vår CM Terje Westby foresto det seremonielle ved presidentskiftet sørget for at alt foregikk i korrekte former. Regjerende president Tore Engebretsen overrakte presidentkjedet til Mona Stensrud, som dermed blir Tune Rotary Klubbs første kvinnelige president. Mona har vært Rotarianer siden 2015 og har fra første dag vært med å prege Tune Rotary Klubb. Det er derfor ikke noen overraskelse at nettopp Mona blir klubbens første kvinnelige president. Med Monas engasjement og lange erfaring fra næringslivet, er vi sikre på at hun vil løse sine oppgaver på en utmerket måte. Vi gleder oss til et år med Mona ved roret og er sikre på at hun holder en stø kurs og vil ivareta Rotarys formål på beste måte. I samstemthet ønsker vi Mona lykke til med sitt presidentår. 

Vi benytter muligheten til å takke pastpresident Tore Engebretsen for. På tross av en travel hverdag, har Tore gjennomført sine oppgaver på en utmerket måte og bidratt til at Tune Rotary Klubb er en klubb hvor medlemmene trives og føler at medlemskapet er meningsfylt. Tore fikk fortjent honnør med overrekkelse av blomster og ovasjoner fra forsamlingen.
På vegne av presidenten og øvrige, tillater undertegnede seg å fremføre en stor takk til Øystein Høilund som på en utmerket måte assisterte presidenten under hele seremonien.

Vår CM Terje Westby hadde på forhånd ordnet festmeny og laget en flott ramme rundt feststemte medlemmer og gjester av begge kjønn. Det ble en kveld som tilfredsstilte alles forventninger og ikke vil gå i glemmeboken med det første. En stor takk til Terje og hans mannskap på Quality.


 
Children's International School

4. november 2021

Children's International School

Vi går på skole

Bitcoin

11. september 2021

Bitcoin

Besøk av Fredrik Børge Hansen

Presidentskifte

27. august 2021

Presidentskifte

Björn Henry Hansson

16. februar 2021

Björn Henry Hansson

Presidentskifte og utdeling av PHF

18. juni 2020

Presidentskifte og utdeling av PHF

Covid-19 gjorde at enkelte grep måtte tas for å avholde presidentskiftet i år.

Juleklang 2019

3. desember 2019

Juleklang 2019

Festaften

7. november 2019

Festaften

God mat og utdeling av æresbevisninger m.m.

Presidentskifte 2019

7. august 2019

Presidentskifte 2019

Mona

Brit Halvorsen

23. desember 2018

Brit Halvorsen

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotell Sarpsborg
Adresse: Bjørnstadveien 20
Postnummer: 1712
Sted: Grålum
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Intet møte
8. des. 2021, 19.00 - 20.00

Ukens møte er erstattet av kirkekonserten med GVS ...

Spisemøte
15. des. 2021, 19.00 - 21.00

Presidenten inviterer alle med ledsager på kalv me ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...